Flag

Par Dr. Oetker

Atbilstība
Par
Par Dr. Oetker
Atbilstības organizācija / trauksmes cēlēju sistēma

Ētiska un likumīga rīcība ir Oetker grupas galvenā prioritāte gan uzņēmējdarbībā, gan attiecībās ar saviem biznesa partneriem un klientiem. Oetker grupas starptautiskās izaugsmes un pieaugošo juridisko prasību sakarā kvalitātes tēma kļūst arvien svarīgāka. Tāpēc visai Oetker grupai tika izstrādāta kvalitātes vadības sistēma.

Šīs sistēmas ietvaros tika izstrādāta atbilstības organizācija, kurā atbilstības amatpersonas ir pieejamas kā neitrālas un neatkarīgas kontaktpersonas visos ar atbilstību saistītos jautājumos.
Turklāt Oetker grupa ir izstrādājusi trauksmes cēlēju procedūru, kas privātpersonām, uzņēmumiem un citām organizācijām ļauj ziņot par piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem (piemēram, kukuļdošanu, krāpšanu, cilvēktiesību un vides noteikumu pārkāpumiem), par Oetker grupas iekšējo vadlīniju (piemēram, rīcības kodeksa) vai Oetker grupas piegādātāju rīcības kodeksa pārkāpumiem vai bažām par iespējamu vai faktisku šo noteikumu pārkāpumu.
Ja jums ir jebkāda informācija par iespējamiem likuma pārkāpumiem attiecībā uz kādu Oetker grupas uzņēmumu, jums ir dažādas iespējas nodot mums savu ziņojumu, turklāt pilnīgi anonīmi, izmantojot mūsu uzticības tālruņa sistēmu.

Picture -

Ir pieejami šādi informācijas nosūtīšanas kanāli:

  • Oetker grupas uzticības tālrunis – anonīmu ziņojumu sniegšanai

https://coho.oetker-group.com

  • Varat nosūtīt e-pasta ziņojumu Oetker grupas atbilstības organizācijai

compliance@oetker-group.com

  • Varat nosūtīt vēstuli uz šādu adresi

Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Vācija

  • Varat atstāt balss ziņu pa bezmaksas tālruņa līniju

Tālruņa

  • Darbinieki var ziņot Oetker grupas vadībai, meistaram, (grupas) atbilstības amatpersonai vai attiecīgā meitasuzņēmuma izraudzītajai kontaktpersonai (piemēram, privātas sarunas laikā).

Mēs uzmanīgi izpētīsim katru lietu un atbilstoši rīkosimies.
Saskaņā ar izstrādātajiem darba kārtības noteikumiem mēs esam definējuši iekšējos pienākumus un to, kā izskatīt saņemtos mājienus vai sūdzības.

Darba kārtības noteikumiem
Sekojiet Dr. Oetker