Dr. Oetker tīmekļa vietnē izmantojamās sīkdatnes

Lai uzlabotu savas tīmekļa vietnes darbību, lai mēs un mūsu partneri varētu saprast, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa vietne Jūsu ierīcēs saglabā sīkdatnes (angļu val. cookies). Šīs tīmekļa vietnes turpmākā izmantošana (atzīmējot logu, pārlūkojot vai pavirzot logu) vai sīkdatņu banera atinstalēšana ir uzskatāma par Jūsu piekrišanu instalēt un izmantot sīkdatnes. Vairāk informācijas par sīkdatnēm un to atinstalēšanu atradīsiet mūsu paziņojumā par privātumu.

Privātuma un sīkdatņu lietošanas politika

Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs dodat savu piekrišanu uzņēmumam UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, vākt un izmantot Jūsu Personas datus tā, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā. UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, izmanto informāciju, ko iesniedzat, nosūtot mums pieprasījumus, tai skaitā: dzimums, vārds, uzvārds, e-pasts, tālr. nr. Ar sīkdatnēm ievāc šādu informāciju: operētājsistēma, pārlūkprogrammas veids, interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, IP adrese, apmeklējuma datums un laiks, apmeklētās tīmekļa vietnes, ieskaitot jebkurus meklējamos vārdus, tīmekļa vietnes, no kurām sasniegta mūsu tīmekļa vietne; kā arī izmanto citu kontaktinformāciju (viss kopā — Personas dati), lai pienācīgi administrētu Jūsu pasūtījumus/pieprasījumus.

Vispārīgie noteikumi

UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, nekādā veidā nepārdod un nenodod Jūsu Personas datus nevienai trešai pusei bez atsevišķas jūsu piekrišanas. Neviena trešā puse nevar piedāvāt Jums savas preces vai pakalpojumus ar UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, elektronisko sistēmu starpniecību. UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, neizmanto Jūsu Personas datus tiešās tirgvedības nolūkos. Lai UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, izmantotu Jūsu Personas datus tiešās tirgvedības nolūkos, vispirms būtu jāsaņem Jūsu piekrišana, nodrošinot iespēju atteikties.

UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, ievēro šādus galvenos Personas datu apstrādes principus:

  1. Personas datus vāc konkrētos un likumīgos nolūkos;
  2. Personas datus apstrādā precīzi un godprātīgi;
  3. Personas datus apstrādā likumīgi;
  4. Visa informācija par apstrādājamiem Personas datiem ir konfidenciāla.

Apstrādājot un glabājot Jūsu Personas datus, UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, veic organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina Personu datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Personas datus vāc un apstrādā šādos nolūkos:

  1. Lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus;
  2. Tiešās tirgvedības nolūkos — tikai ar iespēju atteikties un ar atsevišķu piekrišanu.

Personas tiesības

Jums, kas devuši atļauju apstrādāt savus Personas datus, ir tiesības:

  1. Pieprasīt labot, iznīcināt vai apturēt Jūsu Personas datu apstrādes darbības, ja datu apstrāde tiek veikta, neievērojot iepriekš minētās Eiropas regulas un citu likumu normas;
  2. Iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi;
  3. UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, saņemot Jūsu iesniegumu par Personas datu apstrādi, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma sniegs Jums atbildi. Tiek izskatīti tikai tie iesniegumi par Personas datu apstrādi, kas nosūtīti pa e-pastu invoice@oetker.lt vai oetker@oetker.lt;
  4. UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, Biedriem/Klientiem ir tiesības vērsties saistībā ar informāciju, kas attiecas uz viņu maksājumu vēsturi un pašu sniegto informāciju, pārvietošanu vai iznīcināšanu. Šādi lūgumi tiek izpildīti 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas pa e-pastu invoice@oetker.lt vai oetker@oetker.lt;

Nobeiguma noteikumi

Būtiski šīs Privātuma politikas grozījumi biedriem tiek nosūtīti pa e-pastu. UAB „Dr. Oetker Lietuva”, reģ. Nr. 300070464, var mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Jums ir jautājumi saistībā ar Privātuma politiku, jebkurā brīdī varat sazināties pa e-pastu invoice@oetker.lt vai oetker@oetker.lt.

Šis dokuments pēdējoreiz atjaunots 08.06.2018.